ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПРОДУКТА КАТИОННОЙ ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА С ЕГО ИЗОМЕРНЫМИ ГИДРОХЛОРИДАМИ; pp. 305–309
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1972.4.03

Authors
Koit Lääts, Tiit Kaal, Ilme Kalja, Igor Kudrjavtsev, Elvi Muks, Mare Tali, Signe Teng, Ants Erm
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)