ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫХ АЛЛИЛЬНОГО ТИПА; pp. 300–304
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1972.4.02

Authors
Ants Erm, Ilme Kalja, Koit Lääts
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)