ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
КОРРОЗИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА; pp. 295–299
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1972.4.01

Authors
Peeter Luiga, Reet Liiv, P. Tammiste
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)