ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
СПЕКТРЫ ЯМР АЛИФАТИЧЕСКИХ НИТРОСОЕДИНЕНИЙ НА ЯДРАХ С13, N14 И О17; pp. 364–366
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1971.4.13

Author
M. Mägi
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)