ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О РЕАКЦИИ СОЧЕТАНИЯ АЛКИЛОВ ЛИТИЯ С 3,5-ДИМЕТОКСИБЕНЗИЛХЛОРИДОМ; pp. 328–335
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1971.4.09

Authors
Ülo Lille, Luule Bitter, A. Murd, Valentina Vysotskaya
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)