ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О РЕАКЦИЯХ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТЕРПЕНОВЫХ ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫХ АЛЛИЛЬНОГО СТРОЕНИЯ В ОКСИПРОИЗВОДНЫЕ; pp. 322–327
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1971.4.08

Authors
Signe Teng, Koit Lääts
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)