ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ДЕГИДРИРОВАНИЕ н-ОКТАНА В ПАРОВОЙ ФАЗЕ НА ПЛАТИНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ; pp. 309–314
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1971.4.05

Author
N. Zlobin
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)