ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
МАКРОКИНЕТИКА АКТИВИРОВАННОГО ОКИСЛЕНИЯ АЛКИЛАРИЛСУЛЬФОНАТОВ; pp. 304–308
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1971.4.04

Authors
Reet Priiman, Mark Gubergrits
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)