ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
СПЕКТРЫ ЯМР АРОМАТИЧЕСКИХ НИТРОСОЕДИНЕНИЙ НА ЯДРАХ С13, N14 И О17; pp. 297–303
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1971.4.03

Authors
M. Mägi, V. Erashko, S. Shevelev, A. Fainzilberg
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)