ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
РАВНОВЕСИЕ ЖИДКОСТЬ-ПАР В БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ ГЕПТЕН-1–ГЕПТАН, ГЕПТЕН-1–ОКТАН, ГЕПТАН–ОКТАН, БЕНЗОЛ–ТИОФЕН, БЕНЗОЛ–ГЕПТАН И ТИОФЕН-ГЕПТАН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 55°С; pp. 292–296
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1971.4.02

Authors
Ludmilla Kudryavtseva, Helle Viit, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)