ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 1. Плотность изомерных н-ноненов и н-деценов; pp. 287–291
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1971.4.01

Authors
Olaf Eisen, Anne Elvelt, Ludmilla Kudryavtseva
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)