ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ДРЕВНЯЯ КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ ЛЯMИНАРИТОВЫХ ГЛИН НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОРФОЛОГИЯ И ЗОНАЛЬНОСТЬ СТРОЕНИЯ; pp. 385–391
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1969.4.13

Authors
Kaisa Mens, Enn Pirrus
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)