ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О СИНТЕЗЕ 2-АЛКИЛ РЕЗОРЦИНОВ И ИХ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРАХ; pp. 365–369
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1969.4.10

Authors
Ülo Lille, Luule Bitter, U. Peinar
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)