ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О ВЫДЕЛЕНИИ AЛКИЛРЕЗОРЦИНОВ ИЗ СЛАНЦЕВЫХ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФЕНОЛОВ; pp. 359–364
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1969.4.09

Authors
Ülo Lille, Luule Bitter, H. Kundel, A. Murd, U. Peinar
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)