ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
РАВНОВЕСИЕ ЖИДКОСТЬ–ПАР В БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ, СОДЕРЖАЩИХ ОЛЕФИНЫ 1. РАВНОВЕСИЕ ЖИДКОСТЬ–ПАР В БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ, ОБРАЗОВАННЫХ н-ГЕКСЕНОМ-1 С МЕТАНОЛОМ, ЭТАНОЛОМ, ИЗОПРОПАНОЛОМ И ПРОПАНОЛОМ; pp. 346–352
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1969.4.07

Authors
Ludmilla Kudryavtseva, Helle Viit, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)