ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
НЕРЕГУЛЯРНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ KАРБОНИЕВОГО ИОНА К МОЛЕКУЛЕ ИЗОПРЕНА В ПОЛОЖЕНИИ 4 В РЕАКЦИИ ТEЛОМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ; pp. 321–326
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1969.4.03

Authors
Endel Lippmaa, J. Puskar, Koit Lääts, Ants Erm
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)