ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
РАВНОВЕСИЕ ПАР-ЖИДКОСТЬ В БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ, СОДЕРЖАЩИХ ОДНОАТОМНЫЕ ФЕНОЛЫ И УГЛЕВОДОРОДЫ I. ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ ПАР–ЖИДКОСТЬ В СМЕСЯХ ФЕНОЛ–УГЛЕВОДОРОДЫ; pp. 312–320
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1969.4.02

Authors
Agu Aarna, Tiit Kaps, S. Malanovski
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)