ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ALIFAATSETE MONOAMINOKARBOKSÜÜLHAPETE PÜROLÜÜSI PRODUKTIDE UURIMINE GAASI KROMATOGRAAFILISEL MEETODIL; pp. 307–311
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1969.4.01

Authors
Oskar Kirret, E. Küllik, Maret Lüüs
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)