ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О СОСТАВЕ МОНОТЕРПЕНОВЫХ ХЛОРИДОВ ПРОДУКТА ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА С ЕГО ГИДРОХЛОРИДАМИ; p. 429
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1968.4.14

Authors
Koit Lääts, Tiit Kaal, H. Jürjens
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)