ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О СОСТАВЕ ПРОДУКТА РЕАКЦИИ ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ; pp. 427–428
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1968.4.13

Authors
Koit Lääts, Ants Erm, Endel Lippmaa, J. Puskar
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)