ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
К ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ФОТОХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 3,4-БЕНЗПИРЕНА В РАСТВОРАХ; pp. 425–427
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1968.4.12

Authors
Lia Paalme, Mark Gubergrits
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)