ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОД КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА ЭСТОНИИ; pp. 393–408
PDF | 10.3176/chem.geol.1968.4.10

Authors
E. Pobul, Rein Vaher, E. Arvisto
Abstract
References
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)