ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ПОЛУЧЕНИЕ ГЕРАНИОЛА И ФАРНЕЗОЛА НА БАЗЕ ТЕЛОМЕРА ИЗОПРЕНА С ЕГО ГИДРОХЛОРИДАМИ; pp. 368–373
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1968.4.07

Authors
Koit Lääts, Aili Kogerman
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)