ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ПОЛУЧЕНИЕ ЦИТРАЛЯ И ИОНОНОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ГЕРАНИЛХЛОРИДОВ; pp. 361–367
PDF | 10.3176/chem.geol.1968.4.06

Authors
Igor Kudrjavtsev, K. Lääts, Mare Tali
Abstract
References
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)