ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
СИНТЕЗ ТЕРПЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИЗ ИЗОПРЕНА МЕТОДОМ ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ; pp. 355–360
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1968.4.05

Author
Koit Lääts
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)