ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
МИКРОРЕАКТОРНЫЙ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ КИСЛОРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРОЙ; pp. 346–354
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1968.4.04

Authors
R. Krasnotschokova, Ilmar Klesment
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)