ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ПРЕВРАЩЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ПАЛЛАДИЕВЫХ И ПЛАТИНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ СООБЩЕНИЕ 6. н-АЛКАНЫ И н-АЛКЕНЫ; pp. 341–345
PDF | 10.3176/chem.geol.1968.4.03

Authors
Silvia Rang, Olaf Eisen
Abstract
References
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)