ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ПРЕВРАЩЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ПАЛЛАДИЕВЫХ И ПЛАТИНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ СООБЩЕНИЕ 5. ЦИКЛОПЕНТАНЫ И -ПЕНТЕНЫ; pp. 337–340
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1968.4.02

Authors
Silvia Rang, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)