ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ENCRINURUS SCHMIDTI sp. n. (TRILOBITA) ИЗ ЛЛАНДОВЕРИ ЭСТОНИИ; pp. 273–278
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1968.3.09

Author
Reet Männil
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)