ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
Vol 16, Issue 4, 1967
PÕLEVKIVIKEROGEENI OKSÜDEERIMISEL SAADAVATE DIKARBOKSÜÜLHAPETE SEGU KASUTAMINE POLÜAMIIDIDE SÜNTEESIMISEL; pp. 279–283
Oskar Kirret, I. Ründal, A. Kolk
PDF | References in HTML

О МЕТОДАХ ВЫДЕЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ГЕРАНИОЛА И НЕРОЛА; pp. 284–291
Koit Lääts, Signe Teng
PDF | References in HTML

ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТЫХ ЦИС- И ТPAHС-ИЗОМЕРОВ НЕРИЛХЛОРИДА И ГЕРАНИЛХЛОРНДА; pp. 292–299
Koit Lääts, Signe Teng
PDF | References in HTML

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ДВОЙНОЙ СВЯЗИ В н-OKTEHAX ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕКОТОРЫХ КИСЛОТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ; pp. 306–312
Tatjana Lesment
PDF | References in HTML

РАВНОВЕСНАЯ АДСОРБЦИЯ СМЕСЕЙ н-ГЕПТАН-н-ГЕПТЕН-1 В ПАРОВОЙ ФАЗЕ НА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИТАХ; pp. 313–318
Silvia Rang, Olaf Eisen
PDF | References in HTML

ОРДОВИКСКИЕ КОНОДОНТЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ОХЕСААРЕ; pp. 319–329
Viive Viira
PDF | References in HTML

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОСНОВНЫХ ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ; pp. 330–338
A. Zõsin
PDF | References in HTML

RASKUSJÕU VÄLJA MUUTUSTE JA MAAKOORE VERTIKAALLIIKUMISTE VAHELISE KORRELATSIOONI UURIMISE VÕIMALUSTEST EESTI NSV TERRITOORIUMIL; pp. 339–343
V. Maasik, N. Lump, Heldur Sildvee
PDF | References in HTML

MAAÕLI TUNNUSTEST PALUKÜLA KIVIMURRUS HIIUMAAL; pp. 344–345
H. Palmre
PDF | References in HTML

CARBON-13 CHEMICAL SHIFTS OF NORMAL ALKYNES; pp. 346–350
Silvia Rang, Tõnis Pehk, Endel Lippmaa, Olaf Eisen
PDF | References in HTML

CARBON-13 CHEMICAL SHIFTS OF NORMAL ALKENES; pp. 351–354
Endel Lippmaa, Silvia Rang, Olaf Eisen, Tõnis Pehk
PDF | References in HTML

Back issues (PEAS, EJES)