ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СВЯЗЫВАНИЯ И СВОЙСТВА ПРЕПАРАТОВ ТРИПСИНА, ИММОБИЛИЗОВАННОГО НА СЕФАДЕКСЕ С ПОМОЩЬЮ АМИНОЦИАНУРХЛОРИДА; pp. 326–329
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.4.13

Authors
V. Fedossejev, Maret Pank, H. Heinlo, A. Murel, Oskar Kirret
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)