ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
МЕТОДИКА ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДАТИРОВАНИЯ В ГЕОЛОГИИ; pp. 284–288
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.4.05

Authors
Galina Hütt, Jaan-Mati Punning, Anton Smirnov
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)