ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
ОТВЕТ НА СТАТЬЮ П. КАРДА «ЕЩЕ РАЗ О ФОРМУЛАХ А. ВАШИЧЕКА»; pp. 345–347
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1961.4.09

Author
Antonin Vašitsek
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)