ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
ЕЩЕ РАЗ О ФОРМУЛАХ А. ВАШИЧЕКА; pp. 340–344
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1961.4.08

Author
Paul Kard
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)