ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
KIRDE-EESTI ALUSKORRA JA ALUSPÕHJA STRUKTUURIDE DETAILNE UURIMINE GRAVIMEETRILISE MEETODIGA; pp. 319–328
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1961.4.06

Author
V. Maasik
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)