ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ОСНОВНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ В ЛИНЕЙНОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ НАСОСЕ; pp. 313–318
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1961.4.05

Author
R. Parts
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)