ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЛАНЦА С ТВЕРДЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ПРИ ПОМОЩИ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА; pp. 303–312
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1961.4.04

Author
E. Künnap
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)