ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ПАДЕНИЯ ТЕЛ ВО ВЗВЕШЕННОМ СЛОЕ; pp. 288–302
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1961.4.03

Author
E. Silver
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)