ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
О ХИМИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ НА СРЕДНИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ ФРАКЦИИ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ; pp. 278–287
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1961.4.02

Authors
E. Liiv, Jüri Kaup
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)