ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ГИДРАТАЦИИ ИЗВЕСТИ И АНГИДРИТА НА ОБЪЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПЛАСТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ СЛАНЦЕЗОЛЬНОГО КАМНЯ; pp. 267–277
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1961.4.01

Authors
E. A. Galibina, N. L. Dilaktorski
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)