ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
О РАЗНЫХ ПУТЯХ РАЗВИТИЯ НАУТИЛОИДЕЙ; pp. 368–378
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1960.4.09

Author
H. Stumbur
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)