ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НАГРЕВА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ СЛАНЦА- КУКЕРСИТА; pp. 343–357
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1960.4.07

Author
Mark Gubergrits
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)