ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
ÜHEST RADIOAKTIIVSETE ISOTOOPIDE KASUTAMISVÕIMALUSEST PÕLEVKIVI RIKASTAMISE AUTOMATISEERIMISEL; pp. 338–342
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1960.4.06

Author
I. Braun
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)