ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СТРУИ В СПУТНОМ ПОТОКЕ; pp. 331–337
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1960.4.05

Authors
H. Sui, J. V. Ivanov
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)