ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
К ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОННО-КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ МОЛЕКУЛ И КРИСТАЛЛОВ; pp. 313–330
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1960.4.04

Authors
Karl K. Rebane, Olev Sild
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)