ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕНИИ МЕТОДА НЬЮТОНА; pp. 301–312
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1960.4.03

Author
Lenart Kivistik
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)