ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
О ПОСТРОЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДВУХ ПЕРЕСТАНОВОЧНЫХ ГРУПП; pp. 296–300
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1960.4.02

Author
Ivar Petersen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)