ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ ЗАДАЧИ ПОЛЬКЕ; pp. 283–295
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1960.4.01

Author
Arnold Humal
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)