ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
Vol 9, Issue 2, 1960
К ВОПРОСУ О ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СЛАНЦА; pp. 105–112
Arnold T. Kõll, Tamara Laus, Alfred Elenurm
PDF | Abstract & References in HTML

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛЕГКИХ ПРОДУКТОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА; pp. 113–120
Olaf Eisen, Edgar Arumeel, V. Joonson
PDF | Abstract & References in HTML

VÕIMALUSI PESTITSIIDIDE SAAMISEKS PÕLEVKIVISAADUSTEST
I. PÕLEVKIVI POOLKOKS IST AMI SE UTTETORVA KESKMISTE FRAKTSIOONIDE FÜTOTOKSILISUSEST; pp. 121–129
Heino Rang
PDF | Abstract & References in HTML

К ВОПРОСУ О СТРОЕНИИ КЕРОГЕНА; pp. 130–133
N. L. Dilaktorski
PDF | Abstract & References in HTML

О ПОЛНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТОДОМ ФОТОУПРУГОСТИ; pp. 134–144
Hillar Aben
PDF | Abstract & References in HTML

О МЕТОДЕ НАИСКОРЕЙШЕГО СПУСКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ; pp. 145–159
Lenart Kivistik
PDF | Abstract & References in HTML

ЛИНЕЙНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕРПОЛИРОВАНИЯ КРИВЫХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ДЛЯ СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; pp. 160–175
Boris Tamm
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES)