ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
БИТУМНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АРМАТУРЫ ОТ КОРРОЗИИ В СЛАНЦЕЗОЛЬНЫХ БЕТОНАХ; pp. 296–302
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1962.4.07

Authors
N. L. Dilaktorski, L. Oit, A. Beltchenko
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)